તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 : તાડપત્રી ખરીદવા મળશે રૂપિયા 1875 ની સહાય

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 : તાડપત્રી સહાય યોજના જોઈએ છીએ | તાડપત્રી યોજનાની મદદ મેળવવા માંગો છો? તો અહીં આ પોસ્ટમાં તમારી પાસે તાડપત્રી સહાય યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી છે તો કૃપા કરીને આ પોસ્ટ સુધી વાંચો. ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવે છે. આ તમામ યોજનાઓ ikhedut પોર્ટલના ઓનલાઈન સ્વરૂપમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. IKD પોર્ટલ પર વિવિધ વિભાગો માટેની ઓનલાઈન અરજીઓની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડૂતોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. ઇખેદુત પોર્ટલ કૃષિ સહકાર વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમના માટે આભાર, ખેડૂતો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન દ્વારા વિવિધ કૃષિ કાર્યક્રમોનો લાભ માણી શકે છે. i-ખેદૂત પોર્ટલ પર ખેતીવાડી ની યોજનામાં “તાડપત્રી યોજના” માટે હાલમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સહાય ખેડૂતોને ખેતીમાં વિવિધ હેતુઓ માટે તાર્પનો ઉપયોગ કરવા માટે આપવામાં આવે છે.

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 – મુખ્ય મુદ્દાઓ 

યોજનાનું નામ તાડપત્રી સહાય યોજના 2023
આર્ટીકલની ભાષા ગુજરાતી અને english
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને સબસીડી દ્વારા સાધન સહાય
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતો
સહાયની રકમ કુલ ખર્ચના 50 ટકા   અને 75 ટકા  અનામત જ્ઞાતીઓને મળશે.
અથવા રૂ.1250 અથવા રૂ.રૂ.1875/- બે માંથી ઓછું હોય
તે સહાય મળશે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
આ પણ વાંચો :   Pm Kisan 14મા હપ્તાની યાદી: આગામી 14મા હપ્તા માટે રૂ.2000/- આ ખેડૂતના ખાતામાં આવશે, યાદીમાં તમારું નામ તપાસો

 

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય

રાજ્ય તરફથી નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને આર્થિક સહાય મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. ખેડૂતોને પાકનું ઉત્પાદન કરવા માટે વિવિધ સાધનોની જરૂર પડે છે.

જેમાં પાકને થ્રેસરમાં પ્રોસેસિંગ દરમિયાન અને અન્ય કામ માટે તાડપત્રીની જરૂર પડે છે. જેથી તાડપત્રીની ખરીદીમાં ખેડૂતોને સીધી મદદ મળે તે ખુબ જરૂરી છે. આવા વિશેષ હેતુ માટે તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ ખેડૂત મિત્રો ને આપવામાં આવે છે.

 

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023  : આ કાર્યક્રમ માટે પાત્રતા

આ યોજનાનો ઉપયોગ ગુજરાત સરકારના કૃષિ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ યોજના માટે અમુક પાત્રતા માપદંડો છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • લાભાર્થી ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાની જમીન ચોપડી હોવી જોઈએ.
 • જંગલ વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે આદિવાસી જમીન વન અધિકારનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
 • ઇખેડુત તાડપત્રી યોજનાનો ત્રણ ગણો ફાયદો થશે.
 • તાડપત્રી યોજનાના લાભો મેળવવા માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.
 • ખેડૂતોએ ikhedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

તાડપત્રી સહાય યોજના હેઠળ લાભ

અનુસુચિત જનજાતિ ખેડૂતો માટે (AGR-14) આ યોજના  અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના કુલ 75 % અથવા રૂા.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોના એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
અનુસુચિત જનજાતિ ખેડૂતો માટે (AGR-3) આ યોજના  અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે છે. આ યોજના હેઠળ તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના કુલ 75 % અથવા રૂા.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોના એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
અનુસુચિત જનજાતિ ખેડૂતો માટે (AGR-4) આ યોજના  અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના કુલ 75 % અથવા રૂા.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોના એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
સામાન્ય ખેડૂતો માટે(AGR-2) આ યોજના  સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના કુલ 50 % અથવા રૂા.1250/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોના એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
NFSM (Oilseeds and Oil Palm) આ યોજના માં તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના 50 % અથવા રૂ. 1250/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે. ખેડૂત્ના અલગ-અલગ ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ સુધી સહાય મળશે.
આ પણ વાંચો :   Vahli Dikri Yojana 2023

 

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023  : લાભ  લેવા પુરાવો

ikhedut પોર્ટલ દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે.

 • ખેડૂતના આધાર કાર્ડની નકલ
 • પોર્ટલ ikhedut 7-12
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ પ્રમાણપત્ર
 • અપંગતા ધરાવતા લાભાર્થી માટે અપંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • અન્ય શેરહોલ્ડરના સંમતિ ફોર્મના સંયુક્ત ઉપયોગના કિસ્સામાં પ્લોટનો 7/12 અને 8-A
 • આત્માની નોંધણીની વિગતો જો કોઈ હોય તો
 • વિગતો જો સહકારી સભ્ય હોય
 • જો તે દૂધ ઉત્પાદકોના સંગઠનના સભ્ય છે
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
આ પણ વાંચો :   Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana 2023: ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના શરુ

કેવી રીતે લોગ ઇન કરવું? તાડપત્રી સહાય યોજના 2023

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut 2022 પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂત અરજદારો તેમની ગ્રામ પંચાયતના વીસીઈ પાસેથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ઓનલાઈન ફોર્મ નજીકની તાલુકા કચેરી અને અન્ય કોમ્પ્યુટર કામદારો પાસેથી ભરી શકાશે. અમે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું.

 • અરજદારે પહેલા “Google સર્ચ બાર” માં “ikhedut પોર્ટલ” દાખલ કરવું આવશ્યક છે.
 • પરિણામથી સત્તાવાર વેબસાઇટ @ikhedut.gujarat.gov.in ખુલશે.
 • Khedut વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી, “Schedule” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં પ્લાન પર ક્લિક કર્યા પછી પોઝિશન 1 પર “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા પછી જ્યાં 49 યોજનાઓ પ્રદર્શિત થશે.
 • જેમાં તમારે સીરીયલ નંબર-11 પર “તાડપત્રી સહાય યોજના” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 • જેમાં તાડપત્રી યોજના વિશેની તમામ માહિતી વાંચ્યા પછી વેબસાઇટ ખોલવા માટે “Apply” પર ક્લિક કરો.
 • શું તમે હવે રજિસ્ટર્ડ ખેડૂત અરજદાર છો? જેમાં જો રજીસ્ટ્રેશન અગાઉ કરેલ હોય તો “હા” અને જો “ના” ન હોય તો આગળની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • જો અરજદાર નોંધાયેલ હોય, તો આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કર્યા પછી કેપ્ચા ઇમેજ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતે I khedut પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી નથી, તો “ના” પસંદ કરીને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો.
 • ખેડૂતે ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ સચોટ વિગતો ભરીને અરજી સાચવવાની હોય છે.
 • જે ખેડૂતો લાભાર્થી છે તેમણે વિગતો ફરીથી તપાસવી જોઈએ  અને અરજીની પુષ્ટિ કન્ફોર્મ કરવી પડશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ થયા પછી કોઈ સુધારો કરવામાં આવશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિન્ટ આઉટ મેળવી શકે છે.

 

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ : 

સત્તાવાર સાઇટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો

 

 

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 : તાડપત્રી ખરીદવા મળશે રૂપિયા 1875 ની સહાય
તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 : તાડપત્રી ખરીદવા મળશે રૂપિયા 1875 ની સહાય

Leave a Comment