જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને ત્યાંથી મુસાફરી ખર્ચ તરીકે રૂ. 254 આપવામાં આવશે.

જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત : જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી સૂચના, રૂ. 254 સુધી પરીક્ષા કેન્દ્ર પ્રવાસ ખર્ચ, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ જાહેરાત નંબર 12/2122 જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ/એકાઉન્ટ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આપવામાં આવશે. 09/04/2023 (રવિવાર) ના રોજ બપોરે 12:30 થી 1:30 સુધી એક મંડળ હશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં હાજર રહેલા દરેક ઉમેદવારને વધુમાં વધુ રૂ. બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે ઉમેદવારના બેંક ખાતામાં 254/- ની રકમ ઓનલાઈન જમા કરવામાં આવશે. 04/09/2013 ના રોજ પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી, પરીક્ષામાં ભાગ લેનાર ઉમેદવારોનો ડેટા મેળવીને, ઉપરોક્ત રકમ આશરે 20 થી 30 એપ્રિલ, 2023 ની વચ્ચે અરજદારના ખાતામાં જમા કરવાનું આયોજન છે. તેથી, તમામ ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત સર્વેએ OJAS વેબસાઈટ પરથી તેમની ચેલેન્જ ડાઉનલોડ કર્યા પછી OJAS વેબસાઈટ પરથી તેમના બેંક ખાતાની વિગતો સંબંધિત ઓનલાઈન ફોર્મમાં ડેટા ભરવો પડશે. સદર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે ઉમેદવારોએ નીચેની માર્ગદર્શિકા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો :   आमिर खान की 3 इडियट्स और दंगल शीर्ष 10 सर्वाधिक पसंद की जाने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में शामिल हैं

જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત

 • ઉમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in પર BOARD પર ક્લિક કર્યા પછી ઓનલાઈન રિઈમ્બર્સમેન્ટ અરજી ફોર્મ ખુલશે.
  આ ઓનલાઈન ફોર્મમાંની તમામ માહિતી ફક્ત અંગ્રેજી કેપિટલ અક્ષરોમાં જ ભરવાની રહેશે.
 • OJAS વેબસાઈટ પર સ્થિત ઓનલાઈન ફોર્મમાં ભરેલ ડેટા જ સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈ ભૌતિક સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 • અરજદારે તેની બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ પાસબુક/ચેક બુક પર દર્શાવ્યા મુજબ બેંક ખાતાની વિગતો બરાબર ભરવી આવશ્યક છે. અરજદારે તેની બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ પાસબુક/ચેક બુક મુજબ એકાઉન્ટ નંબર અને IFCS કોડ ભરવાનો રહેશે.
 • અરજદારે ઉપરોક્ત માહિતી યોગ્ય કાળજી અને ચોકસાઈ સાથે ભરવી જોઈએ અને તે સમયગાળાની અંદર જે અરજદાર ખોટા બેંક એકાઉન્ટ નંબર/ખોટા IFSC કોડની કોઈપણ ભૂલ અથવા એન્ટ્રી માટે જવાબદાર છે. એ નોંધવું જોઇએ કે બાદમાં બોર્ડ આ બાબતે કોઈ નિવેદન પર ધ્યાન આપશે નહીં.
 • ઉમેદવારો તરફથી 31-3-2023 ના રોજ બપોરે 1-00 PM થી 9-4-2023 સુધીની ઉપરની ઓનલાઇન વિગતો
  અમે દરરોજ બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધીમાં ભરેલું ઓનલાઈન ફોર્મ સ્વીકારીએ છીએ.
 • કોઈપણ સંજોગોમાં, જો ઉમેદવાર પોતાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર્યા પછી તરત જ ઉપરોક્ત બેંક વિગતો ઓનલાઈન ભરી શકતો ન હોય, તો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર્યા પછી પણ તા. 9 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ, બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધી, તમે OJAS
 • વેબસાઇટ પર નિર્ધારિત ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને તમારી બેંક વિગતો ઓનલાઈન ભરી શકો છો.
  ઉમેદવારે તા. 09/04/2023 ના રોજ લેખિત પરીક્ષા માટે હાજર થયેલા અરજદારો જ પરીક્ષા પાસ કરે છે અને નિર્દિષ્ટ
 • સમયગાળામાં OJAS વેબસાઇટ પર ચુકવણી માટેની અરજીમાં તેમની બેંક વિગતો ભરે છે તે જ ઉપરોક્ત રકમ માટે હકદાર બનશે.
આ પણ વાંચો :   गुजरात चुनाव: ईवीएम, कांग्रेस की सीटों, मुख्यमंत्री और एग्जिट पोल पर खुलकर बोले अर्जुन मोढवाडिया
જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને ત્યાંથી મુસાફરી ખર્ચ તરીકે રૂ. 254 આપવામાં આવશે.
જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને ત્યાંથી મુસાફરી ખર્ચ તરીકે રૂ. 254 આપવામાં આવશે.

 

નવીનતમ અપડેટ્સ માટે ojasGujaratjob.Com, SBI નોકરીઓ, IBPS નોકરીઓ, BOI નોકરીઓ, ક્લાર્કની નોકરીઓ, પ્રોબેશનરી ઓફિસરની નોકરીઓ, CA નોકરીઓ, MBA નોકરીઓ, MBBS નોકરીઓ, પટાવાળાની નોકરીઓ, બિનસાચીવલે ક્લાર્કની નોકરીઓ, પોલીસની નોકરીઓ, કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ, પરીક્ષાઓ, પરીક્ષાઓ આ વેબસાઈટ માટે પરીક્ષાનું પરિણામ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી નોકરીઓ, ખાનગી નોકરીઓ, સામાન્ય જ્ઞાન, વર્તમાન બાબતો અને બીજી ઘણી બધી માહિતી… આભાર.

આ પણ વાંચો :   लिखित गारंटी को लेकर हर्ष सांघवी ने आप पर कैसे किया हमला, कहा- 'लिखित गारंटी का क्या हुआ'?

Leave a Comment